Martxoaren 28an ireki zen Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailaren Laguntza hau eskatzeko epea, lehiakortasuna eta modernizazioa laguntzera eta sustatzera bideratuta, merkataritza-sektorearen eraldaketa digital eta jasangarriaren bitartez.

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2023/ftek_2023/web01-s2tumerk/eu/

Nori zuzenduta daude?
Egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan duten eta negozioaren jarduera nagusia 2009ko Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren (JESN2009) 45., 46. edo 47. kodeetako jardueraren bat duten mikroenpresak, merkataritzasektoreko enpresa txiki eta ertainak.

Diruz lagun daitezkeen ekintzak
Merkataritzasektoreko mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei zuzenduta:
a) Eraldaketa digitalera bideratutako gastuak: Online merkataritzaestrategiaren eta komunikazioestrategiaren, negozioereduaren eta
erosketaesperientziaren hainbat eremu hobetzeko teknologia berrien proiektuak izango dira
.
b) Salmentapuntua eraldatzeko gastuak: Salmentaespazio fisikoa kontsumitzaileen behar eta ohitura berrietara nahiz kudeaketaeredu
berrietara egokitzeko teknologia berrien proiektuak izango dira.

c) Jasangarritasunari eta ekonomia zirkularrari lotutako gastuak: Energiaren eta baliabideen kontsumoaren efizientzia hobetzeko irtenbide teknologikoak aplikatzeko proiektuak izango dira.
d) Hornidurakateari eta trazabilitateari dagozkien gastuak: Konponbide teknologikoen proiektuak izango dira, hornidurakatean, trazabilitatean eta ekonomia zirkularrean azken miliako entregaren efizientzia eta  jasangarritasuna hobetzeko eginak.

BATERAGARRITASUNA
Funts teknologikoaren laguntzagatik emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk xede berarekin emandako beste dirulaguntza, laguntza, dirusarrera edo baliabide batzuekin, baldin eta laguntza horrek ez badu estaltzen programa honen dirulaguntzak dagoeneko finantzatu zuen kostu bera.

GUTXIENEKO GASTUA
1.500 € + BEZ
500 euroko edo hortik gorako fakturak bakarrik onartuko dira, BEZik gabe.

ZEIN DA LAGUNTZEN ZENBATEKOA?

  • Emandako laguntzen zenbatekoa proiektuaren diruz lagun daitekeen gastuaren % 100 izango da.
  • Gehieneko dirulaguntza 50.000 €koa izango da.

LAGUNTZA ESKATZEKO EPEA
2023ko martxoaren 28an hasi eta 2023ko apirilaren 27an amaituko da.

OHARRA
Ez dira onartuko Programarako laguntzen oinarriak ezarri eta arautzen dituen Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2022ko azaroaren 29ko Aginduaren bidez emandako laguntzetan jada diruz lagundutako gastuei dagozkien fakturak. Euskal Autonomia Erkidegoko Modernizaziorako Funts Teknologikoa Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, – Europar Batasunak-Next GenerationEUk finantzatua eta 2022ko abenduaren 19ko 240. BOPVn argitaratua.

 

Dokumentazioa:
Boletin ofiziala