EVE

Euskadiko Vending Elkartea

Batera indartsuago gara

Euskadiko Vending Elkartea, EVE (Asociación de Vending de Euskadi) 2000 urtean jaio zen, sektorea maila autonomikoan zein Estatuan ordezkatzeko helburuarekin. Harez geroztik, gero eta kide gehiago elkartu da, eta Euskal Autonomia Erkidegoan gure sektoreko enpresen % 75 hartzen du orain.

urtean sortua

helburu beteta

enpresa bazkide

%

erreferente Euskadin

Elkartearen helburuak

Hauek dira EVE elkartearen helburu nagusiak: 

  • Vending sektorea modu profesionalean garatzea.
  • Gizarteari ezagutzera ematea vendingaren sektorearen jarduera masen komunikabideen bitartez (prentsa, irratia, etab.).
  • Azterketak eta ikerketak egitea sustatzea gure ingurune sozialean eta enpresakoan.
  • Helburu berberak edo antzerakoak dituzten beste elkarte edo enpresa batzuekin kolaboratzea

 

Etorkizuneko proiektu komuna

Hori guztia dela-eta, EVE elkarteak etorkizuneko proiektu baten parte izateko aukera ematen die elkartekideei, eragile desberdinak bateratuz, Euskadin erreferente bihurtzea eta ordezkatzen dugun taldearen interesak defendatzeko.

Euskadiko Vending Elkartetik sektorean gerta daitezkeen desberdintasunak eta arazoak eztabaidatzeko tokia eratu nahi dugu elkartean, elkarrekin irtenbideak eta erantzun komunak aurkitzeko.

 

Zein betekizun bete behar dituzun elkartekide egiteko

  • Pertsona fisikoa-pertsona juridikoa.
  • Elkartekideak edozein Erkidegokoak izan daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoan interesa duten bitartean.
  • Eremu funtzionaleko eskakizunak betetzea: jarduera nagusia ondasunen hornidura eta/edo zerbitzuen hornidura makina automatikoen bitartez izan behar da.
  • Hiru elkartekidek kide berriak barneratzeko eskakizuna abalatzea.
  • Elkartean sartzeko kuotari dagokion zenbatekoa ordaintzea.
  • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzea.

 

“Batera indartsuago gara: vending-aren sektorean kalitatea eta profesionaltasuna lortuz Estatu mailan erreferente izateko.”

EVE Elkartearen zuzendaritza-taldea

Presidentea

Presidentea

Urkotronik - Carlos Abad

Diruzaina

Diruzaina

Sistiaga Lasa Vending Group - Ainhoa Chanca

Bokala

Bokala

Josmar - Antolín Muñoz

Presidenteordea

Presidenteordea

Iparvending - Luis Diaz de Cerio

Bokala

Bokala

Larrevending - Alex Larreategui

Bokala

Bokala

Bikor - Javier Fernandez

Idazkaria

Idazkaria

Selhosvi - Jose Luis Calvo

Bokala

Bokala

Bocadis - Aurelio Aranaga

Elkartekide egin nahi duzu?